Press

Alla

2022

Företagsparken växer. Joakim Orthén har byggt upp Företagsparken från 0 till 6,5 Mdkr och bolaget genomförde nyligen en...
2022-11-25 15:00 Delårsrapport januari-september 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-september· Hyresintäkter, TSEK 234 718 (76 707)· Driftnetto, TSEK 153 177 (45 920)· Förvaltningsresultat...
Företagsparken förvärvar 9 fastigheter i de befintliga delmarknaderna Halmstad, Helsingborg, Lund, Landskrona, Lomma och Uppsala med ett...
Genom ett flertal förvärv från skilda onoterade säljare tillträder Företagsparken 46 fastigheter. Den sammanlagda ytan är...
2022-10-17 20:00 Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr Regulatory MAR
Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker...
2022-08-25 14:42 Delårsrapport januari-juni 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-juni· Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)· Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)· Förvaltningsresultat...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde...
Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för...
2022-06-10 08:00 Företagsparken välkomnar nya aktieägare Regulatory
Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare...
Hyresintäkter, TSEK 70 534 (17 667)Driftnetto, TSEK 38 418 (8 006)Förvaltningsresultat, TSEK 34 147 (4 353)Resultat före skatt, TSEK 126...
Alla

2022

Företagsparken växer. Joakim Orthén har byggt upp Företagsparken från 0 till 6,5 Mdkr och bolaget genomförde nyligen en...
2022-11-25 15:00 Delårsrapport januari-september 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-september· Hyresintäkter, TSEK 234 718 (76 707)· Driftnetto, TSEK 153 177 (45 920)· Förvaltningsresultat...
Företagsparken förvärvar 9 fastigheter i de befintliga delmarknaderna Halmstad, Helsingborg, Lund, Landskrona, Lomma och Uppsala med ett...
Genom ett flertal förvärv från skilda onoterade säljare tillträder Företagsparken 46 fastigheter. Den sammanlagda ytan är...
2022-10-17 20:00 Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr Regulatory MAR
Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker...
2022-08-25 14:42 Delårsrapport januari-juni 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-juni· Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)· Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)· Förvaltningsresultat...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde...
Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för...
2022-06-10 08:00 Företagsparken välkomnar nya aktieägare Regulatory
Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare...
Hyresintäkter, TSEK 70 534 (17 667)Driftnetto, TSEK 38 418 (8 006)Förvaltningsresultat, TSEK 34 147 (4 353)Resultat före skatt, TSEK 126...