Press

Alla

2022

Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) emitterade den 9 februari 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under...
Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker...
Under våren kommer Sanel Hasic att tillträda positionen som fastighetschef på snabbväxande Företagsparken. Sanel kommer närmast...
Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 122 228 (44 112)Driftnetto, TSEK 68 881 (18 258)Förvaltningsresultat, TSEK 47 226 (10 716)Resultat...
Företagsparken har under 2021 vuxit från 800 Mkr till 4,0 Mdkr. Bolagets tillväxtmål offentliggörs härmed för att...
Företagsparken är under stark tillväxt. Tillskottet om 500 Mkr kommer enbart användas för tillväxt. Tillsammans med befintlig...
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE...
Alla

2022

Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) emitterade den 9 februari 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under...
Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker...
Under våren kommer Sanel Hasic att tillträda positionen som fastighetschef på snabbväxande Företagsparken. Sanel kommer närmast...
Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 122 228 (44 112)Driftnetto, TSEK 68 881 (18 258)Förvaltningsresultat, TSEK 47 226 (10 716)Resultat...
Företagsparken har under 2021 vuxit från 800 Mkr till 4,0 Mdkr. Bolagets tillväxtmål offentliggörs härmed för att...
Företagsparken är under stark tillväxt. Tillskottet om 500 Mkr kommer enbart användas för tillväxt. Tillsammans med befintlig...
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE...