Press

Alla

2022

2022-08-25 14:42 Delårsrapport januari-juni 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-juni· Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)· Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)· Förvaltningsresultat...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde...
Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för...
2022-06-10 08:00 Företagsparken välkomnar nya aktieägare Regulatory
Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare...
Hyresintäkter, TSEK 70 534 (17 667)Driftnetto, TSEK 38 418 (8 006)Förvaltningsresultat, TSEK 34 147 (4 353)Resultat före skatt, TSEK 126...
Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) emitterade den 9 februari 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under...
Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker...
Alla

2022

2022-08-25 14:42 Delårsrapport januari-juni 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-juni· Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)· Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)· Förvaltningsresultat...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde...
Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för...
2022-06-10 08:00 Företagsparken välkomnar nya aktieägare Regulatory
Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare...
Hyresintäkter, TSEK 70 534 (17 667)Driftnetto, TSEK 38 418 (8 006)Förvaltningsresultat, TSEK 34 147 (4 353)Resultat före skatt, TSEK 126...
Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida...
Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) emitterade den 9 februari 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under...
Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker...