Press

2023

2023-11-28 17:00 Kvartalsrapport januari-september 2023 Regulatory
Perioden januari-september Perioden juli-september Kommentarer från VD En orolig omvärld fortsätter att påverka fastighetsmarknaden...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) har återköpt totalt 56,25 Mkr av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer...
2023-10-27 09:00 Företagsparken utser ny CFO
Företagsparken har rekryterat Per Grundström som ny Chief Financial Officer (CFO). Per kommer närmast från Gladsheim Fastigheter AB...
Företagsparken har tecknat ett flertal nya hyresavtal i fastigheter belägna i Lomma, Sala och Hammarö. Den sammanlagda lokalarean uppgår...
Företagsparken meddelar att man stärker samarbetet med MSB genom en tilläggsuthyrning om 2 000 kvm i fastigheten Vålberg 1:430. Man...
2023-08-25 14:15 Kvartalsrapport januari-juni 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-juni Perioden april-juni Kommentarer från VD En osäker omvärld fortsätter att påverka fastighetsmarknaden...
2023-08-24 18:00 Erik Hamrin utses till ny VD för Företagsparken Regulatory MAR
Företagsparken har utsett Erik Hamrin till ny VD för bolaget med tillträde den 1 oktober 2023. Han efterträder nuvarande tillförordnade...
Företagsparken har avyttrat fastigheten Björröd 1:152 i Härryda kommun till fastighetsutvecklaren Panattoni. Fastighetens tomtareal...
Företagsparken har avyttrat fastigheten Gärtuna 3:2 i Södertälje kommun till fastighetsutvecklaren Verdion. Fastigheten är belägen...
Företagsparken har under juni månad genomfört ett flertal mindre avyttringar för ett underliggande fastighetsvärde om totalt...

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm