Precis där landet växer

Precis där landet växer

Var finns grunden för svensk välfärd? Jo, den finns precis där Företagsparken finns. På platser som brukar kallas stadsnära industriområden. Det som i stort sett alla svenska städer och tätorter har i varierande storlek.

Fast begreppet stadsnära industriområden? I våra öron låter det som en ganska torr och tråkig benämning på vad det faktiskt är. Hjärtlandet för svensk välfärd. Här huserar små och medelstora företag, verksamma inom allt mellan himmel och jord. Men oavsett vad som tillverkas eller tillhandahålls, produceras en sak. Välfärd.

 Stadsnära industriområden? I våra öron låter det som en ganska torr och tråkig benämning på vad det faktiskt är.

Drygt 30% av kommunernas intäkter kommer från små och medelstora företag. Ändå hamnar sällan dessa företag i strålkastarljuset. Där kråmar sig storbolagen, fastän de står för bara drygt 20% av kommunernas intäkter.

För kommuner och samhälle har dessa hjärtland ytterligare fördelar. Stabilitet. Många olika verksamheter i olika grenar minskar risken totalt sett både vid bransch- och konjunktursvängningar. Hur många kommuner har inte sett limpan försvinna från bordet, när storbolaget lagt ner? Och hur många ”stadsnära industriområden” har någonsin fått kollektivt hjärtstillestånd?

Så medan storbolagen fortsätter att kråma sig i offentlighetens strålkastarljus, gnor de mindre företagen på i hjärtlandet och pumpar ut välfärd i samhällskroppen. Och det är något som vi är en del av.

Att stärka samhället och en väl färd, för såväl det privata som det offentliga.

Företagsparken Fastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Vi inriktar oss helt på just stadsnära industriområden. Bolagets historia började i Öresundsregionen men det har påbörjat sin geografiska spridning. Idag har vi cirka 111 000 kvm uthyrningsbar yta samt 80 500 kvm obebyggd mark. Med såväl erfarenhet som kompetens kommer vi att söka oss ut och expandera i städer och kommuners hjärtland.

Vi ägs till 100% av Fastator, ett börsnoterat fastighetsinvestmentbolag. Som en av systrarna har vi Point Properties, ett bolag helt inriktat på att återskapa attraktiva och levande stadskärnor. Så Företagsparken och Point, två bolag på varsin kant som ändå jobbar för samma sak. Att stärka samhället och en väl färd, för såväl det privata som det offentliga.