FöretagsParken

En väsentlig del av kommunernas intäkter och landets tillväxt skapas i det som kallas stadsnära företagsparker – de är oerhört betydelsefulla för Sveriges välfärd. Företagsparken är en viktig kugge i det maskineriet. Jag ser fram emot att bidra med min kunskap för att skapa fastighetslösningar som gynnar landets företag och samhällen.

Leif Östling, styrelseordförande i Företagsparken

Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker.

Vi bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige.

Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker.

Vi bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige.

Fastighetsvärde
6,5 MDSEK

Fastigheter
285 st

Affärsidé

Företagsparkens affärsidé är att med långsiktighet förvärva, utveckla, förädla och förvalta högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära industriparker i små- och medelstora städer. 

Vision

Företagsparken är ryggraden i den svenska ekonomin. I framtiden tror vi att det lokala kommer att spela allt större roll i våra liv. Lokal produktion och distribution som säkerställer att vi har tillgång till det vi behöver är därför enormt viktigt. 

Vi vill, som ledande fastighetsägare inom det urbana industrisegmentet, stå i centrum för denna utveckling och möjliggöra långsiktig tillväxt för hela vårt samhälle. 

Mission

Vi finns till för att små- och medelstora företag, verksamma inom allt mellan himmel och jord, ska ha möjlighet att fortsätta bygga svensk välfärd. Varje dag. År ut och år in.


Värdeord

Leda
Vi leder utvecklingen framåt och strävar ständigt för att vi, våra hyresgäster och de lokala samhällena ska nå nya höjder. 

Utmana
Vi har viljan och förmågan att söka, hitta och pröva nya idéer och lösningar och våga agera otraditionellt. 

Samarbeta 
Vi tar ett helhetsansvar och är professionella i vårt uppdrag. Vi är lojala och arbetar för långa och starka samarbeten. 

Styrelse

Företagsparkens ordförande sedan juni 2020. Som en av landets mest erfarna industriledare bidrar han med mångårig erfarenhet av att utveckla och främja Sverige som industrination.

Leif Östling
Styrelseordförande

Företagsparkens ordförande sedan juni 2020. Som en av landets mest erfarna industriledare bidrar han med mångårig erfarenhet av att utveckla och främja Sverige som industrination.
Lång bakgrund som inom politik som näringslivsminister åren 1998-2002 samt entreprenör och styrelsemedlem. Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären.

Björn Rosengren
Styrelseledamot

Lång bakgrund som inom politik som näringslivsminister åren 1998-2002 samt entreprenör och styrelsemedlem. Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären.
Fastators VD med lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Bland annat som VD för koncernen Kvalitena och genom styrelseuppdrag samt stor erfarenhet från utbildningsväsendet.

Knut Pousette
Styrelseledamot

Fastators VD med lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Bland annat som VD för koncernen Kvalitena och genom styrelseuppdrag samt stor erfarenhet från utbildningsväsendet.
Fastators grundare med över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsprojekt. 

Joachim Kuylenstierna
Styrelseledamot

Fastators grundare med över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsprojekt. 
Pierre Ladow har mångårig erfarenhet från internationella investeringar i fastighetssektorn. Han har tidigare varit styrelseledamot i Offentliga Hus i Norden AB.

Pierre Ladow
Styrelseledamot

Pierre Ladow har mångårig erfarenhet från internationella investeringar i fastighetssektorn. Han har tidigare varit styrelseledamot i Offentliga Hus i Norden AB.
Magdalena Schmidt har över 25 års erfarenhet som advokat och för närvarande delägare på advokatbyrån Ramberg Advokater.

Magdalena Schmidt
Styrelseledamot

Magdalena Schmidt har över 25 års erfarenhet som advokat och för närvarande delägare på advokatbyrån Ramberg Advokater.
Claes Kockum har tidigare erfarenhet som Associate Director på UBS och delägare i West Sweden Property förvärvat av Företagsparken 2021

Claes Kockum
Styrelseledamot

Claes Kockum har tidigare erfarenhet som Associate Director på UBS och delägare i West Sweden Property förvärvat av Företagsparken 2021

Ledning

Andreas har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och har tidigare varit VD för Genova och Nordier. Han har också varit partner hos Newsec.

Andreas Eneskjöld
VD

Andreas har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och har tidigare varit VD för Genova och Nordier. Han har också varit partner hos Newsec.
Christoffer Strömbäck är CFO för koncernens moderbolag Fastator (publ).  Christopher har tidigare erfarenhet som Director of Capital Markets från JLL och Director of Corporate Finance på Swedbank.

Christoffer Strömbäck
T f CFO

Christoffer Strömbäck är CFO för koncernens moderbolag Fastator (publ). Christopher har tidigare erfarenhet som Director of Capital Markets från JLL och Director of Corporate Finance på Swedbank.
Sanel har tidigare varit marknadsområdeschef på Fabege för Arenastaden och arbetat som regionchef på Hembla.

Sanel Hasic
Fastighetschef

Sanel har tidigare varit marknadsområdeschef på Fabege för Arenastaden och arbetat som regionchef på Hembla.
Émile har erfarenhet som transaktionsansvarig för Aktiebolaget Fastator (publ) och har tidigare arbetat med flera bolag inom koncernen.

Émile Sohier
Transaktionsansvarig

Émile har erfarenhet som transaktionsansvarig för Aktiebolaget Fastator (publ) och har tidigare arbetat med flera bolag inom koncernen.
Fredrik har tidigare erfarenhet från rollen som driftansvarig på Victoriahem och har även varit driftingenjör på Stendörren Fastigheter AB.

Fredrik Bergström
Teknisk chef

Fredrik har tidigare erfarenhet från rollen som driftansvarig på Victoriahem och har även varit driftingenjör på Stendörren Fastigheter AB.