Om Företagsparken

Leif Östlingstyrelseordförande i Företagsparken
Leif Östling
styrelseordförande i Företagsparken

En väsentlig del av kommunernas intäkter och landets tillväxt skapas i det som kallas stadsnära företagsparker – de är oerhört betydelsefulla för Sveriges välfärd. Företagsparken är en viktig kugge i det maskineriet. Jag ser fram emot att bidra med min kunskap för att skapa fastighetslösningar som gynnar landets industriföretag och samhälle.

Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker.

Vi bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige. 

Fastighetsvärde 2,3 MDSEK

Hyresintäkter 159 MSEK

Antal Fastigheter 175 st

Antal Hyresgäster 515 st

Affärsidé och vision

Affärsidé

Företagsparkens affärsidé är att med långsiktighet förvärva, utveckla, förädla och förvalta högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära industriparker i små- och medelstora städer. 

Vision

Företagsparken är ryggraden i den svenska ekonomin. I framtiden tror vi att det lokala kommer att spela allt större roll i våra liv. Lokal produktion och distribution som säkerställer att vi har tillgång till det vi behöver är därför enormt viktigt. 

Vi vill, som ledande fastighetsägare inom det urbana industrisegmentet, stå i centrum för denna utveckling och möjliggöra långsiktig tillväxt för hela vårt samhälle. 

Mission

Vi finns till för att små- och medelstora företag, verksamma inom allt mellan himmel och jord, ska ha möjlighet att fortsätta bygga svensk välfärd. Varje dag. År ut och år in. 

Våra värdeord

Leda
Vi leder utvecklingen framåt och strävar ständigt för att vi, våra hyresgäster och de lokala samhällena ska nå nya höjder. 

Utmana
Vi har viljan och förmågan att söka, hitta och pröva nya idéer och lösningar och våga agera otraditionellt. 

Samarbeta 
Vi tar ett helhetsansvar och är professionella i vårt uppdrag. Vi är lojala och arbetar för långa och starka samarbeten. 

Strategi och mål

Förvärvs- och etableringsstrategi 

  • Företagsparken är i en stark tillväxtfas med ambitionen att mångdubbla värdet på fastighetsportföljen. 
  • Bolaget skall förvärva fastigheter och mark i stadsnära företagsparker i små- och medelstora städer med förädlings- och utvecklingspotential att nyttjas för bolagets ändamål. 
  • Målet är att över tid etablera ett geografiskt spritt fastighetsinnehav på orter om minst ca 20 000 personer eller större med en positiv befolkningstillväxt. 

 

Målsättningar  

Övergripande mål 
Vårt mål är att skapa värden som gynnar både ägare, hyresgästen och i förlängningen det lokala samhället. 

Finansiellt mål 
Från 1,3 Mdr till ett tvåsiffrigt mål inom ett par år 

Direktavkastning på 6-8%
Från 85% till 90-92% uthyrningsgrad

Expansionsmål 
Vi siktar på att utveckla bolaget främst via de orter där vi redan är etablerade, samt bredda bolaget geografiskt på utvalda tillväxtorter. 

Styrelse

Företagsparkens ordförande sedan juni 2020. Som en av landets mest erfarna industriledare bidrar han med mångårig erfarenhet av att utveckla och främja Sverige som industrination.

Leif Östling
Styrelseordförande

Företagsparkens ordförande sedan juni 2020. Som en av landets mest erfarna industriledare bidrar han med mångårig erfarenhet av att utveckla och främja Sverige som industrination.
Lång bakgrund som inom politik som näringslivsminister åren 1998-2002 samt entreprenör och styrelsemedlem. Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären.

Björn Rosengren
Styrelseledamot

Lång bakgrund som inom politik som näringslivsminister åren 1998-2002 samt entreprenör och styrelsemedlem. Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären.
VD för Fastator. Knut har lång erfarenhet från fastighetsbranschen som bland annat VD för fastighetskoncernen Kvalitena och genom styrelseuppdrag. Har även stor erfarenhet från utbildningsväsendet.

Knut Pousette
Styrelseledamot

VD för Fastator. Knut har lång erfarenhet från fastighetsbranschen som bland annat VD för fastighetskoncernen Kvalitena och genom styrelseuppdrag. Har även stor erfarenhet från utbildningsväsendet.
Fastators grundare med över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsprojekt. 

Joachim Kuylenstierna
Styrelseledamot

Fastators grundare med över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsprojekt. 
Vice VD på Fastator och tidigare VD i sju år för det internationellt prisbelönta börsnoterade cleantech-företaget Rehact AB, som i september 2015 förvärvades av Fastator. 

Svante Bengtsson
Styrelseledamot

Vice VD på Fastator och tidigare VD i sju år för det internationellt prisbelönta börsnoterade cleantech-företaget Rehact AB, som i september 2015 förvärvades av Fastator. 
Pierre är partner i Offentliga Hus Nordic Property Holding. Därtill är han styrelseledamot i OH Management AB, Nordact AB och OHIN Service AB.

Pierre Ladow
Styrelseledamot

Pierre är partner i Offentliga Hus Nordic Property Holding. Därtill är han styrelseledamot i OH Management AB, Nordact AB och OHIN Service AB.

Ledning

Joakim har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och är grundare av fastighetsförvaltningsbolaget Nordic PM.

Joakim Orthén
VD

Joakim har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och är grundare av fastighetsförvaltningsbolaget Nordic PM.
Johan har bakgrund som civilingenjör från KTH och har en lång erfarenhet inom fastighetstransaktioner, värderingar samt förvaltning. 

Johan Thermaenius
Transaktionsansvarig

Johan har bakgrund som civilingenjör från KTH och har en lång erfarenhet inom fastighetstransaktioner, värderingar samt förvaltning. 
Ola har tidigare ansvarat för fastighetsutveckling, förvaltning och transaktioner både som fastighetschef och asset manager på bland annat Estea, Crown Nordic Management och Colliers International.

Ola Jonsson
Fastighetschef

Ola har tidigare ansvarat för fastighetsutveckling, förvaltning och transaktioner både som fastighetschef och asset manager på bland annat Estea, Crown Nordic Management och Colliers International.