Företagsparken offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Företagsparken Norden Holding AB (publ) emitterade den 9 februari 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017132442. Företagsparken har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 5 april 2022. Med anledning av upptagande till handel har Företagsparken upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Företagsparken respektive Finansinspektionens webbplats.