Företagsparken Norden Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

Företagsparken Norden Holding AB (publ) årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.foretagsparkenab.se/
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på www.foretagsparkenab.se/finansiella-rapporter/
Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2021 publiceras endast i digital version.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm