News Tag: Corporate Information

Företagsparken har återköpt obligationer

Företagsparken Norden Holding AB (publ) har återköpt totalt 56,25 Mkr av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i maj 2025. Totalt utestående nominellt belopp är 500 Mkr. Återköpen [...]
Read more

Företagsparken utser ny CFO

Företagsparken har rekryterat Per Grundström som ny Chief Financial Officer (CFO). Per kommer närmast från Gladsheim Fastigheter AB, där han varit CFO sedan 2021. Per har tidigare arbetat på fastighetsbolaget [...]
Read more

Företagsparken avyttrar fastighet i Härryda

Företagsparken har avyttrat fastigheten Björröd 1:152 i Härryda kommun till fastighetsutvecklaren Panattoni. Fastighetens tomtareal uppgår till 25 000 kvm och är belägen i Björröds verksamhetsområde i nära anslutning till Landvetter flygplats. [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm