News Tag: Other Corporate Information

Företagsparken har återköpt obligationer

Företagsparken Norden Holding AB (publ) har återköpt totalt 56,25 Mkr av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i maj 2025. Totalt utestående nominellt belopp är 500 Mkr. Återköpen [...]
Read more

Företagsparken avyttrar fastighet i Härryda

Företagsparken har avyttrat fastigheten Björröd 1:152 i Härryda kommun till fastighetsutvecklaren Panattoni. Fastighetens tomtareal uppgår till 25 000 kvm och är belägen i Björröds verksamhetsområde i nära anslutning till Landvetter flygplats. [...]
Read more

Företagsparken antar nya hållbarhetsmål

Företagsparkens styrelse har antagit en ny hållbarhetsstrategi samt nya hållbarhetsmål.  Målens syfte är att styra företaget mot en hållbar utveckling och bidra till att bolaget når sin vision – Företagsparken [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm