Investerare

Via länkarna nedan nås FöretagsParkens offentliga rapporter och publicerade dokument.Samtliga finns tillgängliga som nedladdningsbar PDF.

Obligationer

Finansiella rapporter

Registreringsbevis och bolagsordning

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm