Investerare

Via länkarna nedan nås FöretagsParkens offentliga rapporter och publicerade dokument.
Samtliga finns tillgängliga som nedladdningsbar PDF. 

Via länkarna nedan nås FöretagsParkens offentliga rapporter och publicerade dokument.
Samtliga finns tillgängliga som nedladdningsbar PDF.