Fastighetsbestånd

FöretagsParken äger fastigheter över hela Sverige, från norr till söder.
I våra fastigheter finns lokalerna där Sveriges små och mellanstora företag kan växa och utvecklas.

FöretagsParkens huvudkontor är beläget i Stockholm och det finns också ett regionalt kontor i Helsingborg.

Uthyrningen sker i samarbete med Nordic PM. Se lediga ytor här.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm