Fastigheter

FöretagsParkens stora utbud av fastigheter finns i stadsnära företagsparker över hela Sverige. Vår portfölj sträcker sig från norr till söder och innefattar dessutom fastigheter i Finland. Välkommen att kontakta oss vid frågor kring förvärv och försäljning! 

072-00 65 099
sanel.hasic@foretagsparkenab.se

Sanel Hasic
Fastighetschef

072-00 65 099
sanel.hasic@foretagsparkenab.se