FöretagsParken

Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker.

Vi bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige.

Fastighetsvärde 6 MDSEK

Fastigheter 264 st

" En väsentlig del av kommunernas intäkter och landets tillväxt skapas i det som kallas stadsnära företagsparker – de är oerhört betydelsefulla för Sveriges välfärd. Företagsparken är en viktig kugge i det maskineriet. Jag ser fram emot att bidra med min kunskap för att skapa fastighetslösningar som gynnar landets företag och samhällen.

- Leif Östling, styrelseordförande i Företagsparken

Affärsidé

Företagsparkens affärsidé är att med långsiktighet förvärva, utveckla, förädla och förvalta högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära industriparker i små- och medelstora städer.

Vision

Företagsparken är ryggraden i den svenska ekonomin. I framtiden tror vi att det lokala kommer att spela allt större roll i våra liv. Lokal produktion och distribution som säkerställer att vi har tillgång till det vi behöver är därför enormt viktigt.

Vi vill, som ledande fastighetsägare inom det urbana industrisegmentet, stå i centrum för denna utveckling och möjliggöra långsiktig tillväxt för hela vårt samhälle.

Mission

Vi finns till för att små- och medelstora företag, verksamma inom allt mellan himmel och jord, ska ha möjlighet att fortsätta bygga svensk välfärd. Varje dag. År ut och år in.

Värdeord

Leda

Vi leder utvecklingen framåt och strävar ständigt för att vi, våra hyresgäster och de lokala samhällena ska nå nya höjder.

Utmana

Vi har viljan och förmågan att söka, hitta och pröva nya idéer och lösningar och våga agera otraditionellt.

Samarbeta

Vi tar ett helhetsansvar och är professionella i vårt uppdrag. Vi är lojala och arbetar för långa och starka samarbeten.

Styrelse

Leif Östling

Styrelseordförande
Företagsparkens ordförande sedan juni 2020. Som en av landets mest erfarna industriledare bidrar han med mångårig erfarenhet av att utveckla och främja Sverige som industrination.

Björn Rosengren

Styrelseledamot
Lång bakgrund som inom politik som näringslivsminister åren 1998-2002 samt entreprenör och styrelsemedlem. Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären.

Knut Pousette

Styrelseledamot
Knut har lång erfarenhet från fastighets-branschen som VD för Fastator och koncernen Kvalitena samt genom styrelseuppdrag. Även erfarenhet från utbildningsväsendet.

Joachim Kuylenstierna

Styrelseledamot
Fastators grundare med över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsprojekt.

Pierre Ladow

Styrelseledamot
Pierre har mångårig erfarenhet från internationella investeringar i fastighetssektorn. Han har tidigare varit styrelseledamot i Offentliga Hus i Norden AB.

Magdalena Schmidt

Styrelseledamot
Magdalena har över 25 års erfarenhet som advokat och för närvarande delägare på advokatbyrån Ramberg Advokater.

Claes Kockum

Styrelseledamot
Claes Kockum har tidigare erfarenhet som Associate Director på UBS och delägare i West Sweden Property förvärvat av Företagsparken 2021.

Niklas Borg

Styrelseledamot
Niklas har med sina 25års erfarenhet från fastighetsbranschen bland annat varit med och grundat Green Group samt den kommersiella mäklarbyrån New Property.

Ledning

Erik Hamrin

CEO
Erik har lång erfarenhet från fastighetsbranschen där han tidigare varit affärutvecklings chef för Genova samt VD för fastighetsbolaget Holocen.

Sanel Hasic

Fastighetschef
Sanel har tidigare varit marknadsområdeschef på Fabege för Arenastaden och arbetat som regionchef på Hembla.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm