Obligation om 500 Mkr stärker kassan i Företagsparken

Företagsparken är under stark tillväxt. Tillskottet om 500 Mkr kommer enbart användas för tillväxt. Tillsammans med befintlig kassa samt lågt belånade fastigheter ser vi en möjlig ökad balanstillväxt under det första halvåret 2022 från dagens 4 Mdkr till 6 Mdkr.

– Vi följer utsatta mål och jobbar intensivt med förvärv och utveckling av befintligt bestånd, kommenterar Leif Östling, styrelseordförande för Företagsparken.

Obligationen löper om 3,25 år till en ränta om Stibor 3m + 6,0%. Institutioner är till övervägande del investerare i den övertecknade obligationen som har en ram om ytterligare 500 Mkr. Resterande 500 Mkr kommer nyttjas i relation till bolagets tillväxt.
 
Nordea, Pareto och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och s.k. ’joint bookrunners’ och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm