Företagsparken tillträder fastigheter för 1,3 miljarder

Genom ett flertal förvärv från skilda onoterade säljare tillträder Företagsparken 46 fastigheter. Den sammanlagda ytan är 94 000 kvm byggnader och 356 000 kvm mark. Fastigheterna återfinns i Stockholm och Västsverige. Alla villkor är uppfyllda. Finansiering sker via beviljade banklån och egen kassa.
– Vi letar hela tiden efter bra affärer. Vår pipeline är intressant. Dessa fastigheter gick igenom nålsögat och kommer ge aktieägarna rejäl tillväxt, kommenterar Leif Östling, styrelsens ordförande.
Företagsparken har efter förvärven fastigheter till ett värde om 6,3 miljarder.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm