Företagsparken renodlar genom försäljning av flertalet fastigheter

Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter
till ett totalt fastighetsvärde om cirka 55 Mkr. Försäljningarna har skett över bokfört värde.
 
Genom dessa försäljningar renodlas beståndet geografiskt och en bättre förvaltningseffektivitet uppnås.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm