Företagsparken offentliggör tillväxtmål om minst 20 Mdkr 2023

Företagsparken har under 2021 vuxit från 800 Mkr till 4,0 Mdkr. Bolagets tillväxtmål offentliggörs härmed för att tydliggöra ambitionen i det snabbväxande bolaget.

Företagsparken ska vid utgången av 2023 ha ett fastighetsvärde om minst 20 Mdkr. Tillväxten ska ske genom förvärv samt utveckling av befintligt bestånd, och finansieras med en kombination av aktieemissioner, banklån och obligationer.

– Realistiska mål och stora visioner är mottot i tillväxtbolag. Målet är känt för oss som dagligen jobbar med bolagets tillväxt, visionen håller vi för oss själva, kommenterar Leif Östling, Företagsparkens styrelseordförande.

– Företagsparkens tillväxtmål hade kunnat sättas högre, men vi måste växa i den takt en effektiv organisation växer. Vi vill ha ordning och reda. Att vara VD för ett bolag vars fastigheter jag alltid sett som de mest intressanta på marknaden ser jag som en ynnest, äntligen! Jag trivs bäst där landet växer, fjärran från Stureplan. Under varje sten vi lyfter på ser vi tillväxt, kommenterar Joakim Orthén, Företagsparkens VD.

Fastator är ett investmentbolag vars ägande i Företagsparken idag utgör ett värde om cirka 1,9 Mdkr. Övriga innehav utgörs bland annat av Point Properties, Studentbostäder i Norden, Nordic PM, Svenska Bostadskompaniet och VreFast.
 
 

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm