Företagsparken Norden Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Företagsparken Norden Holding AB (publ) årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, foretagsparken.se
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på https://foretagsparken.se/finansiella-rapporter/
Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2022 publiceras endast i digital version.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm