Företagsparken har återköpt obligationer

Företagsparken Norden Holding AB (publ) har återköpt totalt 56,25 Mkr av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i maj 2025. Totalt utestående nominellt belopp är 500 Mkr. Återköpen har skett löpande över marknaden under huvudsakligen det andra och tredje kvartalet 2023.
 
Baserat på dagens räntenivå bidrar återköpen med en sänkt årlig räntekostnad om cirka 5,7 Mkr.

"Företagsparken arbetar aktivt med att optimera nuvarande kapitalstruktur och syftet med återköpet av obligationerna är att minska Företagsparkens bruttoskuld och förbättra bolagets räntenetto." Erik Hamrin, VD Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm