Företagsparken förvärvar för 430 Mkr och växer till över 5 Mdkr

Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 430 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 48 000 kvm med hyresintäkter om cirka 46 Mkr. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.
– Företagsparken följer upp nyligen genomförda förvärv med att förvärva ytterligare fastigheter för 430 Mkr och når med dessa förvärv ett totalt fastighetsvärde som överstiger 5 Mdkr. Företagsparken stärker kassaflödet ytterligare och nya hyresgäster välkomnas, kommenterar Joakim Orthén, VD på Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm