Företagsparken antar nya hållbarhetsmål


Företagsparkens styrelse har antagit en ny hållbarhetsstrategi samt nya hållbarhetsmål.  Målens syfte är att styra företaget mot en hållbar utveckling och bidra till att bolaget når sin vision – Företagsparken möjliggör långsiktig tillväxt för hela vårt samhälle.
 
Hållbarhetsmålen i korthet
·         80 % av fastigheternas energiförbrukning ska komma från förnybara källor 2025
 
·         Årligen minska Företagsparkens växthusgasutsläpp i Scope 1 och 2 med 10 %, med 2022 som basår
 
·         Företagsparken ska 2023 rapportera på Scope 3
 
·         Företagsparken ska 2025 ha formulerat Science Based Targets initiative (SBTi)-godkända hållbarhetsmål
 
·         100 % av Företagsparkens väsentliga leverantörer ska utvärderas utifrån av Företagsparken upprättade uppförandekod för leverantörer
 
– Jag är stolt över att nu kommunicera våra långsiktiga hållbarhetsmål som en viktig del i det strategiska arbetet att nå vår vision ”Företagsparken möjliggör långsiktig tillväxt för hela vårt samhälle”. I framtiden kommer det lokala att spela allt större roll i våra liv. Lokal produktion och distribution som säkerställer att vi har tillgång till det vi behöver i närområdet. Hållbarhetsmålen är en viktig del i vår strategi att utveckla lokal infrastruktur, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm