Delårsrapport januari-september 2022

 
Perioden januari-september
· Hyresintäkter, TSEK 234 718 (76 707)
· Driftnetto, TSEK 153 177 (45 920)
· Förvaltningsresultat, TSEK 129 195 (23 779)
· Periodens resultat, TSEK 148 203 (-8 262)
· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 030,7 (4 009,5)
· Soliditet, 47,3% (54,5)
· Överskottsgrad, 65,3% (59,9)

Kvartalet juli-september
· Hyresintäkter, TSEK 85 260 (33 907)
· Driftnetto, TSEK 64 931 (22 840)
· Förvaltningsresultat, TSEK 49 582 (15 900)
· Periodens resultat, TSEK 27 623 (-22 113)
· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 030,7 (4 009,5)
· Soliditet, 47,3% (54,5)
· Överskottsgrad, 76,2% (67,4)

Kommentarer från VD
Företagsparken fortsätter på inslagen väg
 
När vi summerar årets tredje kvartal kan vi konstatera att vi fortsätter på inslagen väg med tillväxt kombinerat med stark finansiell ställning. Efter utgången av det tredje kvartalet har vi genomfört ett antal transaktioner som tydliggör detta ytterligare – vi har genomfört en nyemission om 900 Mkr och ett antal förvärv om totalt 1,4 Mdkr och därmed nått ett fastighetsvärde om 6,4 Mdkr. 
 
Vårt fastighetsbestånd koncentrerar sig kring tillväxtregioner i landets södra och mellersta delar samt norrlandskusten. Parallellt med tillväxten har vi fortsatt att renodla vårt fastighetsbestånd enligt vår affärsidé – att skapa lokala kluster av högavkastande fastigheter i stadsnära företagsparker. I grunden handlar detta förstås om bolagets förmåga att behålla och attrahera hyresgäster, därför har vi också fokuserat på våra hyresgäster. En dialog och samarbete som handlar om att skapa såväl goda relationer som förtroende och lösningar för hyresgästen. Just det som vårt arbete med miljö- och hållbarhet bygger på, en god samverkan parter emellan är kungsvägen för ett gemensamt hållbart samhälle.
 
Det är fortsatt god efterfrågan på våra lokaler och våra hyresgäster mår bra. Det har lett till att vi även för detta kvartal har en positiv nettouthyrning.
 
Företagsparken står rustat för goda affärer med såväl kapital som organisation för en fortsatt tillväxt med rätt fastigheter i stadsnära företagsparker. Just det som är svenska näringslivets ryggrad. 
 
Joakim Orthén, Verkställande Direktör, Företagsparken Norden Holding AB (publ)
 

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm