Delårsrapport januari-juni 2022

Perioden januari-juni
·        Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)
·        Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)
·        Förvaltningsresultat, TSEK 79 613 (7 879)
·        Resultat före skatt, TSEK 157 163 (30 271)
·        Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 4 820,4 (4 009,5)
·        Soliditet, 47,3% (54,5%)
·        Överskottsgrad, 59,0% (53,9%)

Kvartalet april-juni
·        Hyresintäkter, TSEK 78 925 (25 133)
·        Driftnetto, TSEK 49 828 (15 075)
·        Förvaltningsresultat, TSEK 45 466 (3 527)
·        Resultat före skatt, TSEK 30 552 (22 091)
·        Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 4 820,4 (4 009,5)
·        Soliditet, 47,3% (54,5%)
·        Överskottsgrad, 63,1% (60,0%)

Kommentarer från VD
Företagsparken lämnar årets andra kvartal stärkt och välpositionerat inför bolagets fortsatta tillväxtresa. 
 
Förvärvstakten har enligt vår målsättning varit hög med drygt 755 Mkr i nya förvärv. Det totala fastighetsvärdet är nu strax över 4,8 Mdkr (4,0 Mdkr). Vårt fastighetsbestånd koncentrerar sig kring tillväxtregioner i landets södra och mellersta delar samt norrlandskusten. Parallellt med tillväxten har vi fortsatt att renodla vårt fastighetsbestånd enligt vår affärsidé – att skapa lokala kluster av högavkastande fastigheter i stadsnära företagsparker. I grunden handlar detta förstås om bolagets förmåga att behålla och attrahera hyresgäster, därför har vi också fokuserat på våra hyresgäster. En dialog och samarbete som handlar om att skapa såväl goda relationer som förtroende och lösningar för hyresgästen. Just det som vårt arbete med miljö- och hållbarhet bygger på, en god samverkan parter emellan är kungsvägen för ett gemensamt hållbart samhälle.  
 
I arbetet har Företagsparkens organisation stärkts och satt sig väl tillrätta under kvartalet. Både centralt och lokalt där samarbetet med Nordic PM och Abamco skapar rikstäckande fördelar.  
 
Under kvartalet har Företagsparken även stärkt ägarbilden. I juni genomförde bolaget en kontant nyemission om 55 Mkr till nya aktieägare där Manne och Petter Boström via Peritas var största enskilda investerare.  
 
Stärkt och välpositionerat. Företagsparken står rustat för goda affärer med såväl kapital som organisation för en fortsatt tillväxt med rätt fastigheter i stadsnära företagsparker.
Just det som är svenska näringslivets ryggrad.    

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm