Arkiv: MFN News Items

Företagsparken publicerar uppdaterade obligationsvillkor

Företagsparken Norden Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) initierade den 22 maj 2024 ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017132442 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet [...]
Read more

Kvartalsrapport januari-mars 2024

Perioden januari-mars Hyresintäkter, TSEK 132 525 (129 215) Driftnetto, TSEK 94 438 (91 118) Förvaltningsresultat, TSEK 77 529 (79 182) Resultat före skatt, TSEK 35 660 (-75 822) Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Företagsparken hyr ut 4 000 kvm i Ängelholm

Företagsparken har tecknat ett nytt långt hyresavtal i Ängelholm om 4 000 kvm. Ytan har tidigare varit vakant och kommer tillträdas under hösten 2024. Kontraktets totala hyresvärde uppgår till ca [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm