News Tag: Interim

Kvartalsrapport januari-mars 2024

Perioden januari-mars Hyresintäkter, TSEK 132 525 (129 215) Driftnetto, TSEK 94 438 (91 118) Förvaltningsresultat, TSEK 77 529 (79 182) Resultat före skatt, TSEK 35 660 (-75 822) Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 472 375 (345 028) Driftnetto, TSEK 338 725 (230 839) Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 287 211 (194 689) Resultat före skatt, TSEK -258 921 (23 227) [...]
Read more

Kvartalsrapport januari-september 2023

Perioden januari-september Hyresintäkter, TSEK 356 272 (234 718) Driftnetto, TSEK 257 880 (153 177) Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 219 447 (129 195) Resultat före skatt, TSEK -252 498 (158 312) [...]
Read more

Kvartalsrapport januari-juni 2023

Perioden januari-juni Hyresintäkter, TSEK 253 484 (149 458) Driftnetto, TSEK 176 485 (88 246) Förvaltningsresultat, TSEK 153 860 (79 613) Resultat före skatt, TSEK -182 145 (157 162) Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Kvartalsrapport januari-mars 2023

Perioden januari-mars Hyresintäkter, TSEK 129 215 (70 534) Driftnetto, TSEK 91 118 (38 418) Förvaltningsresultat, TSEK 79 182 (34 147) Resultat före skatt, TSEK -75 822 (126 281) Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Delårsrapport januari-december 2022

 Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 345 028 (122 112)· Driftnetto, TSEK 237 048 (68 205)· Förvaltningsresultat, TSEK 194 689 (47 226)· Resultat före skatt, TSEK 23 227 (375 538)· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 6 365,4 [...]
Read more

Delårsrapport januari-september 2022

 Perioden januari-september· Hyresintäkter, TSEK 234 718 (76 707)· Driftnetto, TSEK 153 177 (45 920)· Förvaltningsresultat, TSEK 129 195 (23 779)· Periodens resultat, TSEK 148 203 (-8 262)· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Delårsrapport januari-juni 2022

Perioden januari-juni·        Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)·        Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)·        Förvaltningsresultat, TSEK 79 613 (7 879)·        Resultat före skatt, TSEK 157 163 (30 271)·        Marknadsvärde fastigheterna, [...]
Read more

Företagsparken Norden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 122 228 (44 112)Driftnetto, TSEK 68 881 (18 258)Förvaltningsresultat, TSEK 47 226 (10 716)Resultat före skatt, TSEK 375 338 (23 473)Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 4 009 451 (782 165)Soliditet, % 54,5% (62,8%)Överskottsgrad, [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm