News Tag: Corporate Information

Företagsparken hyr ut 4 000 kvm i Ängelholm

Företagsparken har tecknat ett nytt långt hyresavtal i Ängelholm om 4 000 kvm. Ytan har tidigare varit vakant och kommer tillträdas under hösten 2024. Kontraktets totala hyresvärde uppgår till ca [...]
Read more

Företagsparken avyttrar fastigheter i Finland

Företagsparken har avyttrat en fastighetsportfölj i Finland om totalt 61 Mkr. Försäljningen genomförs på ett överenskommet fastighetsvärde överstigande det bokförda värdet. Portföljen utgörs av tre stycken bildemonteringsanläggningar med en sammanlagd [...]
Read more

Företagsparken har återköpt obligationer

Företagsparken Norden Holding AB (publ) har återköpt totalt 56,25 Mkr av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i maj 2025. Totalt utestående nominellt belopp är 500 Mkr. Återköpen [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm