Kontakt

Elias Engholm

Kommersiell förvaltare - Stockholm

076-051 35 66

Carl-Fredrik Palm

Kommersiell förvaltare - Helsingborg

Oskar Ovesson

Kommersiell förvaltare - Helsingborg

Michel Laiolo

Teknisk förvaltare - Helsingborg

Camilla Deleca

Hyresadministratör

Ulf Glad

Kommersiell förvaltare - Stockholm

Martin Isaksson

Kommersiell förvaltare - Stockholm

Christian Olave

Teknisk förvaltare - Stockholm

Kontakt

För allmän info:

Hyror

För hyresfrågor, vänligen kontakta:

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm