Fastighetsbestånd

FöretagsParkens fastighetsportfölj sträcker sig över hela Sverige, från norr till söder. Inom våra fastigheter återfinns de utrymmen där Sveriges företag kan trivas och växa.

FöretagsParkens huvudkontor är placerat i Stockholm. Vi har även ett regionalt kontor i Helsingborg.

Är ni i behov av lokalytor? Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information. Läs mer om våra tillgängliga ytor här.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm